Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava o budžetu opštine Budva za 2018. godinu

2.12.2017.

Javna rasprava o budžetu opštine Budva za 2018. godinu

Iz Sekretarijata za finansije Opštine Budva upućen je javni poziv građanima i svim zainteresovanim subjektima da učestvuju u javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o Budžetu opštine Budva za 2018. godinu, koja će trajati do 12. decembra.

Iz Sekretarijata za finansije Opštine Budva upućen je javni poziv građanima , mjesnim zajednicama , NVO , organima lokalne uprave i javnim perduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština , državnim organima i službama , pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim da učestvuju u javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o Budžetu opštine Budva za 2018. godinu, koja će trajati do 12. decembra.
Kako obavještavaju subjekti učešća iz javnog poziva svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu izraziti na javnoj raspravi u Petrovcu, koja će biti održana u JU Crvena komuna 5. decembra od 11 sati, u zgradi Akademije znanja 6. decembra u 10 sati u Sali C 10 na drugom spratu.Stručna javna rasprava za starješine organa uprave , direktore javnih ustanova i preduzeća, korisnika budžetskih sredstava biće održana 6. decembra u zgradi Akademije znanja u sali C 10 na drugom spratu u 12 sati.
Primjedbe , predlozi i sugestije na Nacrt odluke o budžetu Opštine Budva za 2018. mogu se dostaviti u pisanoj formi putem pošte na adresu Sekretarijata za finansije Opštine Budva , kancelarija br.65, Trg sunca br. 3, putem e-mail adrese marko@vujovicbudva.me i u neposrednoj komunikaciji sa vd sekretarom Sekretarijata za finansije Petrom Odžićem radnim danima od 9 do 12 sati za vrijeme trajanja perioda javne rasprave.
Sekretarijat za finansije će nakon razmotrenih predloga, primjedbi i sugestija pripermiti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, najkasnije do 14. decembra, navodi se u javnom pozivu. 

Javna rasprava o budžetu opštine Budva za 2018. godinuJavna rasprava o budžetu opštine Budva za 2018. godinuJavna rasprava o budžetu opštine Budva za 2018. godinuJavna rasprava o budžetu opštine Budva za 2018. godinu

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com