Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna debata u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom

30.06.2017.

Javna debata u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom

Udruženje mladih sa hendikepom u Crnoj Gori organizovaće u Akademiji znanja 6. jula u 10h u amfiteatru C8 Javnu debatu o kvalitetnom pristupu i tržištu rada, koja  predstavlja dio projekta: "Za mlade s invaliditetom, bez barijera " podržanog od strane Ministarstva sporta.

Kako navode iz Udruženja, debatu organizuju u vrijeme upisnih rokova na fakultetima,  u želji da pokrenu diskusiju o uslovima za mlade s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja i zaposlenja.

Cilj javne debate je  informisanje, podsticanje i osnaživanje mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje i/ili da aktivno traže zaposlenje.

Debati će prisustvovati mladi s invaliditetom kao i njihove porodice, vršnjaci, obrazovne ustanove, poslodavci, predstavnici lokalne samouprave ,l okalni biro rada, nevladine organizacije i mediji.

Govornici na Javnoj debati biće Izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić i predstavnici navedenih lokalnih institucija i organizacija.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com