Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Intervju direktorice Akademije znanja Valentine Bellenger za Portal RTB

29.12.2021.

Intervju direktorice Akademije znanja Valentine Bellenger za Portal RTB

Intervju za Portal Radio televizije Budva

Bellenger: Akademija znanja se razvija u punom kapacitetu, u sledeću godinu ulazimo sa puno elana i satisfakcije

 

Jedna poslovna godina je za Vama i prva od kad ste na čelu Akademije znanja. Sa čime ste se susreli po stupanju na funkciju i kakva je situacija sada?

  • Od svog osnivanja, Akademija nije uspjela da se održi iz sopstvenih prihoda, a dugovanja iz prethodnih perioda provlačila su se iz godine u godinu. Ni budžetska sredstva opredijeljena od strane Opštine Budva nisu bila ili dovoljna, ili pravilno usmjeravana, te se u jednom trenutku postavilo pitanje njene održivosti. Moram da priznam da je to za mene bio poslovni izazov i zadatak kome smo moj tim i ja uspješno odgovorili. Zahvaljujući podršci i pomoći  Opštine Budva, odličnoj saradnji sa Upravnim odborom Akademije i zaposlenim u ovoj ustanovi, te našim zakupcima, možemo slobodno reći da se ova ustanova sada razvija u svom punom kapacitetu.

 

  • Premda je osnovna djelatnost Akademije ustupanje prostora na koriščenje, stiče se utisak da je poslovna orijentacija bila okrenuta i  ka javnom i kulturnom životu našeg grada.

 

  • Da, u tom prvom dijelu , došli smo u situaciju da nema dovoljno prostora za sve one koji su zainteresovani da baš ovdje posluju i unapređuju svoju djelatnost, ali ćemo kapacitete proširiti stavljanjemu funkciju četvrtog sprata Akademije. Slažem se sa Vašom konstatacijom da je Akademija znanja u zaživjela ne samo kao akademski, i  komercijalni centar, već i kao ustanova koja je prepoznata kao središte  javnog i kulturnog života Budve.  U amfiteatrima i holu Akademije održavali su se  brojni događaji poput seminara, prezentacija, promocija, edukativnih predavanja, radionica, književnih večeri, koncerata i sl. Za veliki broj događaja od javnog interesa,  Akademija je ustupila prostor bez naknade, shodno Ugovoru sa Opštinom Budva.

 

Posebno uspješnu saradnju ostvarili ste sa Muzičkom školom u Budvi i omogućili održavanje koncerata u kojima je publika zaista uživala.

 

- Upravo sada, prednovogodišnje i božićne praznike, upriličena su zaredom dva koncerta i veliko mi je zadovoljstvo što se postavljanjem klavira kod nas u amfiteatru otvorila jedna ovakva mogućnost. Javni nastupi propraćeni zasluženim aplauzom, velika su motivacija i satisfakcija za djecu i nastavnike.

 

Bilo je i zajedničkih projekata sa fakultetima na Akademiji, poput “Erasmus dana”.

 

  • Ostvarivanje takve saradnje jača partnerske odnose. U saradnji sa Fakultetom za biznis i turizam i Fakultetom za saobraćaj i komunikacije, održana je   trodnevna radionica o bezbjednosti saobraćaja, Međunarodna konferencija o nauci i tehnologiji, obilježavanje Erasmus dana, a “Akademija znanja” je bila i učesnik u projektu “Akcioni dan”, koji je organizovala Unija srednjoškolaca.

Sa zadovoljstvom sarađujemosa svim ustanovama koje promovišu aktivnosti od javnog interesa, a posebno onih namijenjenih djeci i mladima, kao i zdravlju građana. Stoga smo podržali i radionice na temu prevencije bolesti, koje je je organizovao DZ Budva, što ćemo i ubuduće činiti.

A dase za Akademiju znanja pročulo i van granica Crne Gore, svjedoči i tekst objavljen u stručnom časopisu sociologa Italije “Notiziario”, kao i posjete delegacija i predstavnika drugih država.

 

Sve ovo što ste naveli potvrđuje Vašu kostataciju s početka intervjua da je, uz dosta truda i napora, zahvaljujući dobrom timskom radu, za Vama jedna uspješna poslovna godina.

Koji su prvi koraci i potezi u nastupajućoj?

 

  • U najvećem fokusu je dobijanje upotrebne dozvole za Akademiju, čime bi se stekli uslovi za rad pojedinih renomiranih fakulteta, koji su već iskazali svoje interesovanje. U toku je sudski spor sa firmom “Cijevna Commerc”, za koji smo sigurni da će imati po nas pozitivan epilog. Neohodno je investirati i u popravke većeg obima. Odmah po praznicima, u Akademiji će biti otvorena poslovnica Pošte, te će se na ovaj način, i na zadovoljstvo građana i turista,  dijapazon usluga Akademije  proširiti.  

         S obzirom da su i osnivač- Opština Budva,  i cjelokupna javnost,  svjesni   značaja ovakve ustanove,  koja je, podcrtavam, uspjela da se „postavi na noge“ i dovede ne samo u stanje održivosti, veći pozitivnog bilansa i uspjeha, sigurni smo da će i ova neriješena pitanja u nastupajućoj godini biti riješena, jer to svima ide u prilog , posebno djeci i  mladima, koji se u njoj edukuju i putem raznovrsnih događaja sudjeluju u njenom radu, a oni su nam uvijek na prvom mjestu.

U sledeću godinu ulazimo sa puno elana i satisfakcije, i želim da nam svima bude srećna - a to sve ostalo obuhvata i podrazumijeva.

https://www.rtvbudva.me/vijesti/bellenger-akademija-znanja-se-razvija-u-punom-kapacitetu-u-sledecu-godinu-ulazimo-sa-puno-elana-i-satisfakcije/51480

 

Intervju direktorice Akademije znanja Valentine Bellenger za Portal RTBIntervju direktorice Akademije znanja Valentine Bellenger za Portal RTB

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com