Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Institut alternativa: Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

18.10.2018.

Institut alternativa: Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Institut alternativa raspisao je Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori, u okviru projekta “Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta”.  

“Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“ je projekat koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom javne uprave. Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo u okviru IPA 2016. Opšti cilj projekta je da doprinese smanjenju korupcije kroz djelotvorniji nadzor javne potrošnje.

Posebna komponenta ovog projekta je program dodjele sredstava nevladinim organizacijama. Do deset organizacija civilnog društva, iznosom biće podržano kroz program dodjele sredstava kako bi sproveli projekte i inicijative koje imaju za cilj povećanje učešća građana u procesu planiranja budžeta i kontrole njegovog trošenja. Kroz ovu komponentu projekta, Institut alternativa želi da finansijski podrži takve inicijative u najrazličitijim oblastima i ohrabri organizacije civilnog društva da teme kojima se bave sagledaju iz nove perspektive, kroz tokove novca i analizu budžeta.

U okvru programa dodjele sredstava, paralelno sa trajanjem konkursa, Institut alternativa planira da održi tri info dana (u Podgorici, Budvi i Bijelom Polju) na kojima će biti predstavljen poziv, teme i uslovi konkursa predstavnicima OCD zainteresovanih za podnošenje predloga projekta. Cilj info sesija jeste da da okupi što veći broj organizacija civilnog društva zainteresovanih za konkurs, da pojasni eventualne nedoumice potencijalnih podnosilaca predloga projekata i da predstavnici Instituta alternativa odgovore na pitanja predstavnika organizacija koje su zainteresovane da apliciraju.

Iinfo sesija u Budvi održaće se a petak, 19. 10. 2018. godine sa početkom u 12h u Akademiji znanja, sala B8.

Na info sesiju će biti pozvane sve lokalne OCD iz južne regije, kako bi ih informisali o pomenutom konkursu i objasnili sve detalje u vezi sa istim.

 

 
 
 
 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com