Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Info dan o razvoju niskokarbonskog turizma

3.03.2017.

Info dan o razvoju niskokarbonskog turizma

Info dan o razvoju niskokarbonskog turizma,   povodom objavljenog Javnog poziva za podršku inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore, održaće se  9. MARTA 2017.god. u 11h,  U AKADEMIJI ZNANJA BUDVA,  amfiteatar D10.

U okviru projekta ''Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori’', koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu, objavljen je JAVNI JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INOVATIVNIM INVESTICIONIM PROJEKTIMA, KOJI DOPRINOSE UBLAŽAVANJU EFEKATA KLIMATSKIH PROMJENA U SEKTORU TURIZMA NA TERITORIJI CRNE GORE.

Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore, a pravo učešća imaju organi lokalne uprave i javne službe, privredna društva i preduzetnici i nevladine organizacije (udruženja i fondacije) registrovane u Crnoj Gori.

U okviru Javnog poziva opredijeljena su BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU OD 750.000€ za sufinansiranje inovativnih, investicionih projekata koji smanjuju emisije CO2 u sektoru turizma.

Sufinansiranje jednog inovativnog, investicionog projekta može iznositi 25% njegove ukupne vrijednosti, a maksimalni iznos finansijske podrške po projektu je 150.000€.

Sredstvima koja su opredijeljena ovim Javnim pozivom moguće je pokrivanje troškova nabavke i instalacije opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, itd) i izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).

Poziv je objavljen na web sajtu Privredne komore (www.privrednakomora.me [2]) i UNDP-a (www.me.undp.org [3]) na kojima se mogu preuzeti  Priručnik za podnosioce prijava kao i prateća dokumentacija.

 Zainteresovani svoje prisustvo mogu potvrditi  najkasnije do UTORKA, 6. MARTA, 2017. god.  Kancelariji za evropske integracije i saradnju  Službe predsjednika Opštine Budva,  na e-mail adresu dragana.djurasevic@budva.me ili putem telefona 067 557 796.
 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com