Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Fakultet za biznis i turizam i Akademija znanja partneri na projektu EU Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada

14.12.2016.

Fakultet za biznis i turizam i Akademija znanja partneri na projektu EU Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada

D.O.O “Aakademija znanja Budva”  i  Fakultet za biznis i turizam  Budva potpisali su Ugovor o partnerstvu na projektu “Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada".

Za predstvanika u  menadžmentu borda izabran je direktor Akademije dr Miško Rađenović,

Riječ je o  dodjeli bespovratnih sredstava Evropske unije na izabranim projektima Poziva "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“,  u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja,  uz podršku IPA projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ .

U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u oktobru 2015. godine objavljen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ u vrijednosti od oko 1,3 miliona eura.

Poziv je bio otvoren za socijalne partnere, nevladine organizacije, Zavod za zapošljavanje, licencirane organizatore obuka i obrazovanja, poslodavce i opštine -  za podršku onim projektima koji će kroz programe obrazovanja i osposobljavanja povećati zapošljivost nezaposlenih lica, odnosno dugoročno nezaposlenih, mladih i žena, i odgovoriti na potrebe poslodavaca za radnom snagom. 

Od ukupnog broja pristiglih prijedloga projekata, koji je bio 61, na kraju je devet (9) projekata dobilo šansu da se realizuje uz podršku Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

Nosioci odabranih projekata su:

- Unija poslodavaca Crne Gore  

- Javna institucija „Dom starih“ Bijelo Polje

- NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO),

- Opština Rožaje,

- NVO Mladi Romi,

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore,

- Fondacija za razvoj sjevera (FORS Montenegro),

- Fakultet za biznis i turizam Budva,

- organizacija Help (Hilfe zur Selbsthilfe e.V.). 

 

Ukupna ugovorena vrijednost svih devet projekata iznosi oko 1.270.000,00 eura, od čega je učešće EU oko 1.080.000,00 eura, a nacionalno učešće oko 190 hiljada eura.

Planirani završetak projekata je kraj 2017. godine.

Projekti treba da doprinesu povećanju zapošljivosti nezaposlenih i neaktivnih lica, posebno dugoročno nezaposlenih, žena i mladih, koji su prepoznati kao jedna od najranjivijih grupa na crnogorskom tržištu rada. 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com