Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Fakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj Gori

24.12.2014.

Fakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj Gori

U velikom amfiteatru Fakulteta za biznis i turizam Budva  sinoć je u Akademiji znanja u formi okruglog stola, prezentovano istraživanje na temu “Uloga nauke i obrazovanja u Crnoj Gori”, koje je finansiralo Ministarstvo nauke Crne Gore.

Pod vođstvom svojih profesora i asistenata studenti Fakulteta obavili su terensko istraživanje na teritoriji opština Budve, Kotora, Podgorice, Tivta, Ulcinja, Bara i Cetinja. Osnovni cilj istraživanja bio je da se sagleda na koji način turistička privreda percipira obrazovanje i nauku iz oblasti turizma, kao i mogućnost da se ustanove efektivni moduli buduće saradnje privrede i naučne zajednice. U tu svrhu sačinjen je orginalni upitnik u okviru kojeg su ispitanici detaljno i vrlo konkretno precizirali šta je ono što smatraju da je dobro, a gdje smatraju da je moguće i neophodno tražiti poboljšanja. Na Fakultetu ističu izuzetno dobar odziv ispitanika koji su rado prihvatali učešće i davali brojne sugestije što govori u prilog aktuelnosti ove teme u našoj javnosti.

Rezultati iz obrazovanja

Jedan od iskristalisanih zaključaka jeste da velika većina ispitanika izražava jaku želju za što više časova stručne prakse u obrazovnim institucijama turističkog tipa. Istraživanje je pokazalo i da u crnogorskom sistemu postoji vidljiv nedostatak obrazovanja za srednju liniju menadžmenta, a Fakultet za biznis i turizam u Budvi već je pronašao praktičnu primjenu ovog istraživanja i pokrenuo module za navedenu obuku.

Poslodavci u turističkoj industriji Crne Gore od novih kadrova zahtijevaju:

 

1. Poznavanje hotelskih operacija i ukupne materije poslovanja (22,5%)

2. Menadžerske vještine i poznavanje osnova ekonomije (14,6%)

3. Poznavanje stranih jezika (13,5%)

4. Timski rad (12,4%)

5. Rad na računaru (12,4%)

6. Komunikacione sposobnosti (10,1%)

Veoma je interesano istaći da rezultati pokazuju kako vodeći poslodavaci u turističkoj industriji Crne Gore prepoznaju potrebu za organizovanjem treninga, obuka i seminara u okviru kompanije za već zaposlene kadrove.

 

Na Fakultetu sa ponosom ističu da su zadovoljni dobijenim rezultatima, jer već neko vrijeme praktikuju nastavu uz dodatke modula za prezentacijske i komunikacijske vještine, menadžment prodaje, agencijske kadrove, recepcijske kadrove i slično.

Veoma je interesantno je pomenuti da istraživanje pokazuje da menadžeri koji se bave turizmom u Crnoj Gori, a znanja su sticali u inostranstvu, daju visoke ocjene po pitanju mladih, diplomiranih radnika turističke svrhe kod nas i njihovog znanja.

 

Rezultati iz nauke

Možda najvažniji rezultat istraživanja je da 82,1% ispitanika u ukupnosti izražava veliki stepen zadovoljstva po pitanju saradnje sa naučnom zajednicom koju su pokrenuli na ličnu inicijativu.

U naučnim skupovima učestvovalo bi čak  preko 80% zainteresovanih što je veliki podstrek za naučnu zajednicu koja je takođe zainteresovana za ovakav vid saradnje.

 

Istovremeno, čak 83,7% ispitanika smatra da se nauka ne uvažava dovoljno u crnogorskom turizmu, što je u direktnoj korelaciji sa trenutnim stanjem stvari u Crnoj Gori. S tim u vezi, Fakultet za biznis i turizam je i započeo praksu češćeg okupljanja naučne zajednice u turizmu, a u prilog tome ide i ovo istraživanje kao i današnji okrugli sto.

 

S druge strane, ohrabruju optimistična očekivanja turističke privrede koja ima značajna očekivanja od nauke bliskoj budućnosti, kako smatra čak 59,8% anketiranih ispitanika. Ipak kako ističu na Fakultetu za biznis i turizam Budva ne treba zanemariti dalji rad na ovom području.

 

U ime Fakulteta gostima se obratila Doc. dr Ana Tripković-Marković, koja je naglasila značaj ovakvog istraživanja za poboljšanje nauke i obrazovanja u turizmu, ali i kreiranje budućnosti crnogorskog turizma uopšte.

Studiju su prezentovali saradnici Fakulteta za biznis i turizam Budva, Milica Šoć i Bojana Rucović zajedno sa studentima III godine Anđelom Knežević, Lukom Martinović i Stefanom Đurovićem.

Studenti treće godine Fakulteta svečano su uručili po jedan primjerak istraživanja Ministarki nauke, Prof. dr Sanji Vlahović i, u ima turističke privrede, Branku Kaženegri. Ministarka nauke se obratila gostima i izrazila zadovoljstvo mladim istraživačima, koji su pokazali zavidan nivo elokventnosti, konstruktivnosti i komunikacijskih vještina, te zahvalila Fakultetu na hrabrosti da se uhvati u koštac sa ovako važnim strateškim pitanjem. Gospodin Kažanegra se prisutnim studentima obratio riječima: “Zapamtite da, kada diplomirate, vaš jedini poslodavac je GOST!”

Pokrovitelj istraživanja bilo je Ministarstvo nauke Crne Gore, a strateški partner iz privrede hotel “The Queen of Montenegro” Bečići.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici naučne zajednice Crne Gore, na čelu sa Ministarkom nauke, predstavnici turističke privrede i javne uprave, dekani, prodekani i kolege sa ostalih akademskih institucija u zemlji, kao i studenti Fakulteta za biznis i turizam i ostale mnogobrojne zvanice.  

Generalni zaključak okruglog stola je da treba raditi na eliminisanju jaza između nauke i turističke privrede, a načini za to su sledeći: intenziviranjem kontakta turističke privrede i naučne zajednice putem konferencija, okruglih stolova i specifičnih edukacija, te povećanom promocijom naučnih dostignuća u oblasti crnogorskog turizma.

Fakultet za biznis i turizam učinio značajne napore da sasluša potrebe tržišta u projektovanju studijskih programa, ali i da dobro integriše praktičnu primjenu znanja u studijskom programu. Stoga će Fakultet pružati podršku daljoj promociji kvalitetnih istraživačkih radova naših studenata i crnogorske turističke privrede uopšte.

 

 

Fakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj GoriFakultet za Biznis i turizam Budva prezentovao Istraživački projekat  Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj Gori

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com