Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Edukativna radionica o prevenciji karcinoma dojke

1.11.2021.

Edukativna radionica o prevenciji karcinoma dojke

 

“Prevencija karcinoma dojke” bila je tema radionice koja je u petak 29. oktobra održana u Akademiji znanja,  na kojoj su govorili dr Sanja Đedović, spec. radiolog,d r Milica Marović, spec. ginekolog. Dr Petar Milić, spec.opšte hirurgije i Ivana Mihović, psiholog:

Otvarajući radionicu, izvršna direkktorica Akademije znanja Valentina Bellenger kazala je da održavanje ovako korisnog događaja želi da podrži kao rukovidilac, a prije svega kao žena, i dodala:

„Akademija znanja će i ubuduće izlaziti u susret  svim događajima od značaja za javnost, a sa  posebnom pažnjom onima koji se tiču edukacije u oblasti zaštite zdravlja“ - poručila je Bellenger

Pozdravnim riječju ispred JU “Dom zdravlja Budva”, organizatora radionice, obratila se i v.d. direktorica Anđela Milić. 

Dr Sanja Đedović ukazala je da bi obavezno trebalo pojačati mjere prevencije i podići svijest naših sugrađana o važnosti redovnih pregleda i kontrola kod specijalista iz ove oblasti.

Dr Milica Marović govorila je o hormonskim aspektima karcinoma dojke, po životnim periodima. Takođe je  pojasnila  na koji način hormoni imaju uticaj na mogući razvoj prekanceroze i karcinoma

Dr Petar Milić, spec.opšte hirurgije skrenuo je pažnju je na epidemiološku situaciju, ističući da je karcinom dojke poprimio pandemijski karakter.

Kontrolni pregledi i razvijena dijagnostika danas su mnogo pomogli u prevenciji i liječenju maligniteta dojke, ali kada se bolest desi, najčešće je neophodna psihološka pomoć. O tome kakav je to put i kakva je uloga psihologa objasnila je Ivana Mihović, psiholog.

Edukativna radionica o prevenciji karcinoma dojkeEdukativna radionica o prevenciji karcinoma dojkeEdukativna radionica o prevenciji karcinoma dojkeEdukativna radionica o prevenciji karcinoma dojke

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com