Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Diskusija na temu “Kulturna politika za mlade (šta to bješe?)”

12.12.2014.

Diskusija na temu “Kulturna politika za mlade (šta to bješe?)”

Imaju li mladi, naročito kreativni ljudi dovoljno prostora, odgovarajuću pomoć nadležnih institucija, mogućnosti da izraze svoje talente i kulturne potrebe (ukoliko postoje)? Da li postoji kulturna politika za mlade u Crnoj Gori i, ukoliko postoji, u kojoj je fazi razvoja? Koji su to najveći problemi samostalnih umjetnika i nevladinih organizacija u Budvi i Kotoru kada organizuju kulturna dešavanja koja se obraćaju mlađoj publici? Kakva su iskustva omladinskih klubova iz Tivta i Herceg Novog? 

To su samo neka od pitanja koja će biti tema dijaloga u kojem će učestvovati sledeći sagovornici: prof. Božena Jelušić, Maja Mrđenović, prof. Siniša Jelušić, predstavnici lokalne samouprave Opštine Budva, Iva Čelanović ispred Omladinskog kluba Tivat, predstavnici Omladinskog kulturnog centra Herceg Novi, Tomislav Žegura ispred NVO Kompas iz Kotora, Radmila Knežević u ime NVO sektora iz Budve…

Diskusija na temu “Kulturna politika za mlade (šta to bješe?)” - otvorena za sve zainteresovane subjekte (pojedince, nevladina udruženja, kulturne organizacije) koji mogu aktivno da se uključe- biće održana u subotu, 13.12. u 19 časova, u amfiteatru Akademije znanja u Budvi.

Organizator diskusije je Nevladino udruženje Agora, a pokrovitelj Opština Budva.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com