Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Dan zaštitnika u Akademiji znanja

20.12.2016.

Dan zaštitnika u Akademiji znanja

U  okviru "Dana zaštitnika", Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima, u srijedu 21.decembra 2016.godine od 10h-14h u Akademiji znanja,  neposredno će razgovarati  sa građanima koji smatraju su im  ljudska prava i slobode  povrijeđena postupanjem državnih organa, organa lokalne  samouprave,  javnih službi ili drugih nosilaca  javnih ovlaštenja i primati njihove pritužbe.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com