Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Centralna javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

30.01.2018.

Centralna javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prema Programu javne rasprave,  u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u opštini Budva, organizuje Centralnu javnu  raspravu   u amfiteatru D10  „Akademije znanja“ 05.02.2018 godine. sa početkom u 12h. 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com