Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Centar za razvoj nevladinih organizacija - Poziv za građane opštine Budva

29.10.2015.

Centar za razvoj nevladinih organizacija - Poziv za građane opštine Budva

                   POZIV ZA UČEŠĆE NA FORUMU ZA GRAĐANE OPŠTINE BUDVA

 

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva građane Opštine Budva da prisustvuju forumu za građane, koji će biti održan 4. novembra 2015. godine (srijeda) u prostorijama Akademije znanja, sala B9.

Ovaj događaj CRNVO organizuje u okviru projekta ,,Jačanje saradnje između lokalnih samouprava i građana“, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog projekta je jačanje saradnje između lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i građana kroz usmjeravanje njihovog dijaloga u procesu upravljanja na lokalnom nivou. Specifični ciljevi projekta su jačanje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, kao i unaprjeđenje okruženja za održivi razvoj civilnog sektora i njihovo efikasno i efektivno učešće u procesu odlučivanja na lokalnom nivou. Takođe, podršku realizaciji ovog projekta je pružila i Opština Budva, obezbjeđivanjem prostorija za realizaciju predviđenih aktivnosti u ovoj opštini.

Glavni cilj  foruma je podsticanje učešća građana Opštine Budva u procesima donošenja i implementacije lokalnih javnih politika, kao i u rješavanju problema u njihovoj zajednici. Učešćem na forumu, građani će imati priliku da unaprijede svoja znanja o različitim mehanizmima, tehnikama i pristupima u participaciji građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Takođe, cilj ovog foruma je i unaprijeđenje javnog dijaloga između građana i lokalne vlasti, te će učesnici imati priliku da ukažu na glavne probleme u odnosima između građana i Opštine Budva i utvrde preporuke za njihovo prevazilaženje. Poseban značaj foruma ogleda se u tome što će učesnici zajednički identifikovati probleme sa kojima se susreću u svojoj zajednici i koje će imati priliku da predstave na narednom zajedničkom sastanku između odbornika, građana i predstavnika nevladinih organizacija, koji će biti održan 24.novembra u prostorijama Akademije znanja.

Forum će biti organizovan  4. novembra 2015. godine (srijeda) u prostorijama Akademije znanja, sala B9, u periodu od 11h do 13h. Facilitatori foruma su predstavnici Centra za razvoj nevladinih organizacija,  Lidija Knežević i Radoš Mušović.

Molimo Vas da nam dostavite informacije o Vašem učešću, najkasnije do 3. novembra,  putem telefona 020/219-121 ili na e-mail adresu na lidija.knezevic@crnvo.me.

 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com