Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > 17. i 18. sjednica SO Budva

22.06.2015.

17. i 18. sjednica SO Budva

Dnevni red prve, 17. redovne sjednice čiji početak je zakazan za 10 sati, sadrži samo jednu tačku i to Predlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o davanju saglasnosti SO Budva na Odluku o cijenama usluga snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda d.o.o. Vodovod i kanalizacija. 

Početak druge, 18. sjednice planiran je dva sata kasnije, u 12 sati, a na njenom dnevnom redu su tri tačke i to Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Budva, Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Programa rada i Finansijskog plana Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za ovu godinu, te Zaključak o ispravci greške. 

Sjednice će biti održane u amfiteatru Akademije znanja, a Radio Budva će ih prenositi putem svojih talasa i sajta www.rtvbudva.me.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com