Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > 13. sjednica SO Budva

30.10.2014.

13. sjednica SO Budva

13. sjednica SO Budva otpočeće danas u 11h u Akademiji znanja Budva.
Za ovu sjednicu pripremljen je sledeći Dnevni red:

1. Predlog Rješenja o imenovanju žirija za dodjelu Novembarske nagrade;
2. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika Skupštine Opštine Budva;
3. Predlog Rješenja (o stavljanju van snage Rješenja o davanu saglasnosti na Odluku o cijenama usluga snadbijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda broj 0101-402/1 od 13.08.2014. godine).

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com