Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo sastanak i prezentaciju na Akademiji znanja

12.11.2013.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo sastanak i prezentaciju na Akademiji znanja

 Danas je na Akademiji znanja održan sastanak  sastanak  povodom  revizije  Nacionalne  strategije  održivog  razvoja Crne Gore (NSOR CG 2014-2020), koju Ministarstvo održivog razvoja i turizma priprema u saradnji  sa timom CEED Consultinga iz Podgorice.

 Na  sastanku  je  prezentovano  Polazište  za  izradu  NSOR-a ,  nakon  čega  je  uslijedila  diskusija,  sa  ciljem  dobijanja  što  više  komentara  koji  će  biti  integrisani u nacrt buduće Strategije, a koji će biti pripremljen do kraja novembra o.g. 

 Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo sastanak i prezentaciju na Akademiji znanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo sastanak i prezentaciju na Akademiji znanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo sastanak i prezentaciju na Akademiji znanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo sastanak i prezentaciju na Akademiji znanja

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com