Akademija znanja, Budva Crna Gora

Programi i Izvjestaji

Program rada za 2020. godinu

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 33 475 281

 

VD direktor

Valentina Bellenger

az.valentina.bellenger@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com

+38267 261 112